Skip Navigation or Skip to Content
logo
Buitenschoolse opvang NICOLAAS!

Nicolaas

Dagopvang

Kinderdagopvang is een verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar in een huiselijke omgeving verblijven. Rust – Ritme – Regelmaat is belangrijk. We bieden ze een veilige omgeving waarin de kinderen zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. We maken gebruik van het ontwikkelprogramma Piramide, wat betekent dat we met verschillende thema’s werken. We hebben een eigen tuin waarin heerlijk gespeeld kan worden. En we gaan bewust om met voeding.
De kinderopvang is geopend van 7.30-18.00 uur (verlengde opvang in overleg).

Peuterspeelzaal is een voorschoolse voorziening voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar. Samen met leeftijdsgenootjes bieden wij uw peuter een veilige omgeving, waar spelend leren én in eigen tempo ontwikkelen, het belangrijkste is. In een omgeving waar uw kind zichzelf mag zijn, uitgedaagd en gestimuleerd wordt om te groeien! We werken met het VE-programma Piramide met daarin verschillende thema’s. Bijvoorbeeld; verkeer, ziek en gezond, wonen of kunst. Door deze thema’s leren peuters over alledaagse onderwerpen. Dat vergroot hun woordenschat.
De peuterspeelzaal is op dinsdag en vrijdag geopend van 8.30-12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is er voor kinderen van 4-12 jaar. Voor- en na schooltijd wordt er gespeeld, gekletst, activiteiten gedaan of kunnen de kinderen even chillen. Bij de vso wordt er ’s morgens rustig opgestart en gaan de kinderen voor schooltijd nog even naar buiten om te spelen met hun klasgenoten. Na schooltijd start elk kind vanuit de stamgroepruimte, waar ze eerst ontvangen worden met drinken en fruit. Daarna mogen de kinderen gebruik maken van de verschillende hoeken en activiteiten die in de school voor de BSO zijn vormgegeven.

De voorschoolse opvang (vso) is geopend op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend van 07.00-08.30 uur.

De naschools opvang (nso) is geopend opmaandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag van 14.15 uur tot 18.00 uur.

Uw kind inschrijven: klik hier

Hier leest u het complete document dienstenaanbod BSO Nicolaas

Vertrouwd en veilig!