Skip Navigation or Skip to Content
logo

Wat neem je mee?

Alle kinderen eten fruit op de peuterspeelzaal en drinken water en wij verzoeken u daarom om één stuk fruit mee te geven voor uw kind. Wij verzoeken u het fruit geschild in een bakje mee te geven.

Het is geen probleem als uw kind nog niet zindelijk is. Wij verzoeken u wel om voor uw kind reservekleding en luiers mee te geven.