Skip Navigation or Skip to Content
logo

Edith Stein Start

Edith Stein Start is gehuisvest in een prachtige multifunctionele accommodatie, “het Klooster” van Zijtaart aan de Past. Clercxstraat 52A, 5465 RJ in Zijtaart.

In het klooster is verder basisschool Edith Stein gehuisvest, is gemeenschapshuis “de Korenmolen” ondergebracht en de peuters van peuterspeelzaal Edith Stein Start delen de ruimte met kinderen van de buitenschoolse opvang de Plu. Zij zijn niet tegelijkertijd aanwezig. De grote ruimte is zodanig ingedeeld dat beide verschillende opvangvormen goed tot z`n recht komen.

Bij de peuterspeelzaal wordt gewerkt met verschillende thema`s waarbij alle ontwikkelingsaspecten aan bod komen. Door naast het lokaal van de kleuters te zitten is er meer mogelijkheid om aan te sluiten en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Het doel hiervan is, op een voor kinderen zo`n logische manier aan te sluiten, zodat zij bij het verlaten van de peuterspeelzaal en het starten van de basisschool als een natuurlijke overgang ervaren. Hierdoor is de dagindeling van de peuterspeelzaal gelijkwaardig aan de dagindeling van de kleuters. Het aanbod van het spelend leren is uiteraard op peuter niveau. Aansluitend aan de groepsruimte is een buitenruimte voor de peuters om te rennen en te ontdekken.

Het adres van Edith Stein Start is:
Past. Clercxstraat 52A, 5465 RJ Zijtaart, telefoonnummer:  0413-726824 

openingstijden:

maandagmorgen – woensdagmorgen
openingstijden van 8.20 uur tot 12.20 uur

De kinderen mogen aansluitend aan de speeltijd lunchen tot 13.00u.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerker.

De speelzaal is 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakantie en nationale feestdagen zijn wij niet geopend. Studiedagen en andere schoolvrije dagen is de peuterspeelzaal wel geopend.

Wilt u meedenken over de kwaliteit van de peuterspeelzaal,

klik hier voor de pagina van de oudercommissie.