Skip Navigation or Skip to Content
logo

Dagindeling

Dagindeling

Regelmaat en houvast zijn belangrijk. Daarom komen de peuters twee vaste dagdelen per week. De peuterspeelzalen werken met dezelfde groepen en vaste pedagogisch medewerkers zodat een kind steeds dezelfde vertrouwde gezichten ziet. Juist omdat de kinderen twee keer per week komen, geeft dit een vertrouwd gevoel.

Op elke speelzaal zit in de dagindeling een bepaalde lijn. De volgorde waarin de activiteiten plaatsvinden, kan per speelzaal verschillend zijn. Na het afscheid nemen wordt er meestal eerst vrij gespeeld. Daarna is het tijd voor de kring en wordt een gezamenlijke activiteit voorbereid. De ochtend of middag wordt ook altijd afgesloten met een kring. Van een vaste dagindeling wordt afgeweken als blijkt dat de peuters andere behoeften hebben.

 

Een vaste indeling geeft duidelijkheid!