Skip Navigation or Skip to Content
logo

VE voorschoolse educatie

VE staat voor Voorschoolse educatie. Het doel van VE is ontwikkelingsachterstanden te voorkomen, dan wel deze zo snel mogelijk aan te pakken. Alle VE-kinderen krijgen elke week 16 uur VE aangeboden. Dit betreft vier dagdelen per week, 4 uur per dag, tijdens de schoolweken (40).

 

Piramide
Verdi Start werkt met het VE-programma Piramide waarmee we de peuters op een speelse manier voorbereiden op de basisschool. Het programma is opgebouwd rondom projecten die gaan over vertrouwde dingen, zoals mensen, lente en verkeer. Piramide heeft een opbouwende werkwijze, kinderen maken eerst kennis met het onderwerp, daarna worden voor de verschillende ontwikkelingsgebieden activiteiten gepland. Spelen staat hierbij centraal. Door het spel in de hoeken en de verschillende materialen samen met de kinderen ontdekt en verder verkend.

 

Actief mee spelen!
Verdi Start vindt het belangrijk om ouders te betrekken bij de activiteiten om zo de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Ouders worden daarom ook aangemoedigd om aan het begin van de dag 15 minuten actief mee te spelen met de klaargelegde activiteiten. Aan het eind van de dag, worden de ouders geïnformeerd hoe hun kind, spelenderwijs betrokken was bij deze activiteiten. Verdi Start ziet ouders als partner bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun peuter. Om deze stimulans te bevorderen krijgen ouders aan het begin van het thema een ouderbrief. Hierdoor zijn ouders op de hoogte van de inhoud van het project en de activiteiten die zij thuis kunnen voortzetten.

 

VE in Meierijstad
Vanuit de gemeente Meierijstad is een informatief filmpje gemaakt met als doel om samenwerkingspartners op de hoogte te stellen van de VE-methode die door verschillende aanbieders in de gemeente wordt uitgevoerd. Het geeft meer inzicht wat de inhoud is van Voorschoolse Educatie en op welke wijze er elke dag met peuters aan de verschillende VE doelen gewerkt wordt: VE in Meierijstad